Skip to content
Home » திருச்சியில் தங்கம் விலை

திருச்சியில் தங்கம் விலை

திருச்சிராப்பள்ளி ஜூவல்லர்ஸ் அசோசியேசன் சார்பாக திருச்சியில் விற்கப்படும் தங்கம் , வெள்ளி விலை  நிலவரம்: திருச்சியில் ஒரு கிராம் 5,270 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட தங்கம் இன்று 10 ரூபாய் குறைந்து 5,260 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.ஒரு சவரன் தங்கமானது 42,080 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை :-நேற்று ஒரு கிராம் 74 ரூபாய்க்கு விற்ற வெள்ளி இன்று எந்தவித மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 74 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!