சபரிமலை பக்தர்களுக்கு..... எந்த கோயில் எப்போது திறந்திருக்கும்..... நேர விவரம்...

By செந்தில்வேல் – November 22, 2022

128

Share E-Tamil Newsசபரி மலை செல்லும் ஐயப்பன் பக்தர்களுக்காக...... கேரளாவில் உள்ள முக்கிய ஆலயங்கள் திறக்கும் - சாத்தும் நேரம்....

 காடாம்புழா  பகவதி கோயில்

 •  காலை : 5am ➖ 11am
 •  மாலை : 3:30Pm ➖ 7pm

 குருவாயூர் ஸ்ரீகிருஷ்ணகோயில்

 •  காலை : 3 மணி ➖ 1 மணி
 •  மாலை 3 மணி ➖ இரவு 9 மணி

 திருப்ராயர் ஸ்ரீராமசுவாமிகோயில்

 •  காலை : 4.30AM ➖ 12pm
 •  மாலை : 4.30Pm ➖ 8:30pm

 கொடுங்களூர் பகவதி கோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை : 4.30Pm ➖ 8pm

 சோட்டானிக்கரை பகவதி கோயில்

 •  காலை : 3:30AM ➖ 12pm
 •  மாலை 4 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 கீழ்க்காவு குருதி

 •  இரவு: 8.30 மணி

 வைக்கம் மகாதேவர் கோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை 5 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 கட்டுருத்தி மகாதேவர் கோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை 5 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 மல்லியூர் கணபதிகோயில்

 •  காலை : 4.30AM ➖ 12:30pm
 •  மாலை : 4.30Pm ➖ 8pm

 ஏட்டுமானூர் மகாதேவர்கோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை 5 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 கிடங்கூர் சுப்ரமணியகோயில்

 •  காலை : 5AM ➖ 11:30am
 •  மாலை 5 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 கடப்பட்டூர் மகாதேவகோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை 4 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 எருமேலி வாவர்பள்ளி சாஸ்தாகோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை 4 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 நிலக்கல் மகாதேவர் கோயில்

 •  காலை : 4 மணி ➖ 12 மணி
 •  மாலை 4 மணி ➖ இரவு 8 மணி

 பம்பா கணபதிகோயில்

 •  காலை : 3 மணி ➖ 1 மணி
 •  மாலை 4 மணி ➖ 11 மணி

 சபரிமலை சன்னிதானம் நெய்யபிஷேகம் 3.20Am 11.30am
 ஹரிவராசனம் : இரவு 10.50

நிலக்கல் - பம்பை - நிலக்கல் KSRTC கட்டணம் சாதா பேருந்து ரூ.40, ஏசி பேருந்து ரூ.90, பேட்டரி பேருந்து  ரூ.100
வெர்ச்சுவல் க்யு வெரிஃபிகேஷன் பம்பை  ஹனுமான் கோயிலுக்கு முன்னால் செயல்படுகிறது.
ப்ளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் அனுமதி இல்லை..